Prekių grąžinimas

 • Jūsų patogumui - NEMOKAMAS GRĄŽINIMAS per flipo.lt sistemą

  Norimas grąžinti prekes, galite mums atsiųsti per Omniva paštomatą visiškai nemokamai! Kaip tai padaryti?

  1. Užpildykite prekių grąžinimo formą flipo.lt

  2.  Supakuokite grąžinamą prekę ir įdėkite į „Omniva“  paštomatą.

  3.  Pinigai už grąžintas prekes pervedami per 14 dienų nuo tada, kai prekės pristatomos e-parduotuvei LUKLA.LT Grąžinimo paslaugos kaina: 0,00 Eur

  Grąžinamos pakuotės reikalavimai: ne mažesnė nei 2 x 9 x 14 cm ir ne didesnė nei 38 x 64 x 39 cm. Maksimalus grąžinamos siuntos svoris: 30 kg.


  NORINTIEMS GRĄŽINTI PREKES PARDUOTUVĖJE, ARBA NE PER FLIPO SISTEMĄ, REIKĖS UŽPILDYTI GRĄŽINIMO FORMĄ, KURIĄ RASITE ČIA: FORMA

  Taisyklės

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjo), įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje, ir UAB „LUKLA“ (toliau – Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Taip pat prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo, grąžinimo sąlygas, tvarką, ir kitos su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje www.lukla.lt susijusias nuostatas. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

  Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos įstatymu ir kitais poįstatyminiais aktais.

  2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „TVIRTINTI“, sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

  2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Evispa“ duomenų bazėje.

  3. PIRKĖJO TEISĖS
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje toliau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

  3.2.1. Pirkėjo teisė, aptarta 3.2 punkte, įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

  3.2.2. Pirkėjo teise, aptarta 3.2 punkte, Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

  3.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

  3.3.1. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

  3.3.2. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

  3.4. Pirkėjas turi kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių.

  4. PIRKĖJO PAREIGOS
  4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir pristatymo kainą, priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas atsiskaito priklausomai nuo pasirinkto prekių pristatymo ir apmokėjimo būdo.

  4.2. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  5. PARDAVĖJO TEISĖS
  5.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims.

  5.2. Pardavėjas turi kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių.

  6. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS
  6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, jos veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos internetinėje parduotuvėje www.lukla.lt skelbiamos sąlygos.

  6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

  6.3. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

  6.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.2.2 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

  6.5. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

  6.6. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

  7. PREKIŲ PRISTATYMAS
  7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.lukla.lt, pasirenka prekių pristatymo paslaugą.

  7.2. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

  7.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. 

  7.3.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl nepristatytos siuntos.

  7.3.2. Pirkėjas tikslią užsakymo sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokestis ir prekių kaina nekeičiama.

  7.4. Prekių pristatymo terminai pateikiami priimto užsakymo patvirtinime, kurį Pirkėjas gauna į elektroninį paštą. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kiek įmanoma greičiau.

  7.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės ar dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  7.6. Gavęs prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė). Pirkėjui atsiėmus siuntinį ir nepranešus apie pastebėtus pažeidimus, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pranešti pardavėjui. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Jeigu Pirkėjas priėmęs siuntą pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant turi informuoti Pardavėją. Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina pinigus už prekę.

  7.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

  8. ATSAKOMYBĖ
  8.1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

  8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, GARANTIJA
  9.1. Nekokybiškos prekės keičiamos arba už jas grąžinami pinigai vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

  9.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą.

  Ją galima parsisųsti (PDF) paspaudus čia -> SIŲSTIS grąžinimo formą , arba užpildyti formą internetu -> PILDYTI FORMĄ

  9.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

  9.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, t. y. kiekviena prekė savo pakuotėje. ĮSPĖJIMAS: ant originalios pakuotės negalima rašyti adreso, klijuoti pakavimo juostos, suplėšyti ar kitaip pažeisti pakuotės išvaizdos. Priešingu atveju pinigų grąžinimas ar prekių keitimas nebus garantuotas.

  9.3.2. Prekės gali būti matuotos, bet ne dėvėtos, bandytos, nesąmoningai pažeistos ar praradusios prekinę išvaizdą (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

  9.3.3. Grąžinamos prekės komplektas turi būti toks, koks buvo atsiųstas Pirkėjui.

  9.3.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei nebuvo laikomasi prekių grąžinimo sąlygų.

  9.3.5. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu: nekokybiškas ar nepatikusias prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos. Jei Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau nei vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Pirkėjas gauna paskutinę prekę.

  9.3.6. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2 punkte numatyta teise, Pardavėjas grąžina tik prekių kainą ir pristatymo išlaidas, grąžinimo išlaidas sumoka Pirkėjas.

  9.3.7. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

  9.3.8. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjui parduotuvėje arba bankiniu pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžintos prekės gavimo dienos. Pirkėjas pats pasirenka jam tinkamą grąžinimo būdą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar neatlikimo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis arba jų nepateikia ir nesilaiko grąžinimo tvarkos.

  9.4. Prekės pakavimas:

  9.4.1. Už grąžinamų ar keičiamų prekių siuntimo mokestį bei papildomas paslaugas, kaip siuntos supakavimas ar jos registravimas, apmoka Pirkėjas.

  9.4.2. Prekės turi būti supakuotos saugiai.

  9.4.3. Ant siuntinio užrašomi siuntėjo (Pirkėjo) ir gavėjo (Pardavėjo) rekvizitai. Siuntinys išsiunčiamas adresu: UAB "LUKLA" Antakalnio g. 42-38, Vilnius, LT-10304  

  9.5. Prekių garantija:

  9.5.1. Tais atvejais, kuomet prekės garantija nėra nurodoma, taikoma garantija, kuri numatyta atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose.

  9.5.2. Nekokybiška prekė pakeičiama analogiška kokybiška preke arba grąžinami pinigai. Jei grąžintą prekę pageidaujate pakeisti į kitą prekę, Pirkėjas apmoka siuntimo išlaidas.

  9.5.3. Vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, prekių garantija netaikoma prekių grupėms, nurodytoms 2 dalies 18 punkte.

  10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  10.1. UAB „LUKLA“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

  10.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  10.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  10.5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.